Πολιτική ποιότητας & Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας ακολουθώντας και εφαρμόζοντας πιστά όλους τους νόμους και τους κανόνες της νομοθεσίας που διέπουν τον χώρο της υγείας έχει: 

  • Εγγραφθεί στους καταλόγους Προμηθευτών Υγείας 
  • Εγγραφθεί στο ΓΕΜΗ. 
  • Καταχωρήσει και πάρει έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της από τον ΕΟΦ. 
  • Πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης και Ποιότητας. 
  • Πιστοποιηθεί για το σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO13485:2016. 
  • Πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04. 
  • Εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων. 
  • MDR compliant