Μελέτη αξονικών αγγειογραφιών και σχεδιασμός αντιμετώπισης

Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης ενδαγγειακής αντιμετώπισης αορτικών συμβαμάτων για περισσότερα από 25 έτη.

Η Medical Horizons προσφέρει από το 1996 ολοκληρωμένη υποστήριξη ενδαγγειακής αποκατάστασης της αορτής μέσα από μια μακρόχρονη παράδοση συνεργασίας με τους ιατρούς.

Από τα πρώτης γενιάς διχαλωτά ενδομοσχεύματα 

Περισσότερα...

Τεχνική υποστήριξη

Η διαχείριση των ενδαγγειακών περιστατικών απαιτεί πολλά περισσότερα από την απλή παράδοση των προϊόντων.

Όταν αντιμετωπίζετε αορτικά περιστατικά ενδαγγειακά, μπορείτε να περιμένετε περισσότερα από τον εκπρόσωπο της Medical Horizons από το να παραδώσει απλώς τα υλικά.

Η εταιρία μας προσφέρει

Περισσότερα...