Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης ενδαγγειακής αντιμετώπισης αορτικών συμβαμάτων για περισσότερα από 25 έτη.

Η Medical Horizons προσφέρει από το 1996 ολοκληρωμένη υποστήριξη ενδαγγειακής αποκατάστασης της αορτής μέσα από μια μακρόχρονη παράδοση συνεργασίας με τους ιατρούς.

Από τα πρώτης γενιάς διχαλωτά ενδομοσχεύματα (EVT, Ancure), έως και τα τελευταίας γενιάς διχαλωτά ενδομοσχεύματα και ενδομοσχεύματα με κλάδους του σήμερα (CryoLife Jotec, E-tegra, E-liac, E-nside, Nexus) η Medical Horizons σας βοηθά να προσδιορίσετε το καλύτερο εμφύτευμα βάσει της μοναδικής ανατομίας και της νόσου του ασθενούς σας χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία σχεδιασμού και διαστασιοποίησης καθώς και την αποκτηθείσα εμπειρία όλων αυτών των ετών από παρόμοια περσιτατικά.

Η ομάδα μας επίσης, σε συνεργασία και με το τμήμα E-xtra Design του κατασκευαστικού οίκου Cryolife-Jotec, έχει αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό ιδιαίτερα περίπλοκων περιστατικών αορτικών συμβαμάτων με την κατασκευή εξατομικευμένων ενδομοσχεύματων.

Για να υποβάλετε το περιστατικό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κάτωθι σύνδεσμο.

https://medicalhorizons.wetransfer.com/