Η διαχείριση των ενδαγγειακών περιστατικών απαιτεί πολλά περισσότερα από την απλή παράδοση των προϊόντων.

Όταν αντιμετωπίζετε αορτικά περιστατικά ενδαγγειακά, μπορείτε να περιμένετε περισσότερα από τον εκπρόσωπο της Medical Horizons από το να παραδώσει απλώς τα υλικά.

Η εταιρία μας προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα ενδαγγειακά προϊόντα που αντιπροσωπεύει, και παρέχει ανάλυση των περιστατικών και των ιδιαιτεροτήτων τους.

Το προσωπικό της εταιρείας είναι εκπαιδευμένο για να μπορέσει να παράσχει την απαραίτητη κλινική υποστήριξη, κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο ύψιστο δυνατό επίπεδο κομίζοντας την εμπειρία δεκαετιών στο χώρο σας. Η υποστήριξη αυτή αφορά τόσο το τεχνικό κομμάτι της τοποθέτησης του εμφυτεύματος με οδηγίες για την έκπτυξη του, όσο και τη δυνατότητα προσαρμογής σε μη προβλεφθείσες καταστάσεις.