Εκτάσιμος Αορτικός δακτύλιος EXTRA-AORTIC Ring

Ο δακτύλιος EXTRA-AORTIC Ring είναι μια ανατρεπτική τεχνολογία επιδιόρθωσης της Αορτικής βαλβίδας  που παρέχει μια λιγότερο επεμβατική εναλλακτική λύση στην αντικατάσταση της με προσθετική βαλβίδα.

 

Η αποκατάσταση τόσο της γεωμετρίας της ρίζας όσο και ή σύγκλιση των γλωχίνων είναι το προαπαιτούμενο για μια επιτυχημένη διαδικασία επιδιόρθωσης της αορτικής βαλβίδας.

Ιδανικά, οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της διάτασης της αορτικού δακτυλίου, με ταυτόχρονη  διατήρηση  της αιμοδυναμικής της αορτικής ρίζας με τους στροβιλισμούς (των κόλπων του Valsalva) και την διατασιμότητα της ρίζας (τρίγωνοι μεσογλωχινικοί χώροι).

 

Μια τυποποιημένη και φυσιολογική προσέγγιση στην αποκατάσταση της αορτικής βαλβίδας προτείνεται μέσω του συσχετισμού της αναδιαμόρφωσης της αορτικής ρίζας με την ανάρτηση των γλωχίνων σε αποτελεσματικό ύψος και εξωτερική υποβαλβιδική δακτυλιοπλαστική (Τεχνική CAVIAAR).

 

Με περισσότερα από 2.500 εμφυτεύματα, ο δακτύλιος EXTRA-AORTIC Ring της CORONEO είναι η πρώτη συσκευή επισκευής του αορτικού δακτυλίου στην αγορά που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη χειρουργική επισκευή της αορτικής βαλβίδας.

Αυτή η αποδεδειγμένη τεχνική επισκευής διατηρεί τη φυσική βαλβίδα του ασθενούς, αποφεύγοντας έτσι την αντικατάσταση με τεχνητή (προσθετική) καρδιακή βαλβίδα.

 

Χαρακτηριστικά του δακτυλίου EXTRA-AORTIC Ring:

  • Κατοχυρωμένος ελαστικός σχεδιασμός που επιτρέπει την ελεγχόμενη διεύρυνση της συσκευής μεταξύ διαστολής και συστολής, μιμούμενος έτσι τη φυσιολογία της αορτικής ρίζας.
  • Η υποβαλβιδική εμφύτευση της συσκευής εξωτερικά της ρίζας της αορτής αποτρέπει την παρεμβολή με τις γλωχίνες και την άμεση επαφή της συσκευής με τη συστηματική κυκλοφορία.
  • Θετικά μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα για επισκευή βαλβίδων με χρήση EXTRA-AORTIC αναφέρθηκαν στην προοπτική, πολυκεντρική κλινική δοκιμή CAVIAAR σε σχέση με την αντικατάσταση βαλβίδων με χρήση μηχανικής βαλβίδας.
  • Αναγνωρισμένη, τυποποιημένη χειρουργική τεχνική αποδεδειγμένη σε πάνω από 2.500 χειρουργικές επεμβάσεις επισκευής αορτικής βαλβίδας.

 

 

Πλεονεκτήματα από τη χρήση του δακτυλίου EXTRA-AORTIC Ring:

  • Διατήρηση της αυτόχθονης αορτικής βαλβίδας 
  • Αποφυγή επανεπέμβασης σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω δομικής φθοράς της βαλβίδας (βιολογικές προσθετικές βαλβίδες)
  • Αποφυγή μόνιμης αντιπηκτικής αγωγής (μηχανικές προσθετικές βαλβίδες)
  • Αποφυγή ενδοκαρδίτιδας προσθετικής βαλβίδος (μηχανικές/βιολογικές)

 

Κωδ.Προϊόντος Περιγραφή
1100303 25mm διάμετρος – Εξωτερικός Εκτάσιμος Αορτικός Δακτύλιος Δακτυλιοπλαστικής
1100304 27mm διάμετρος  – Εξωτερικός Εκτάσιμος Αορτικός Δακτύλιος Δακτυλιοπλαστικής
1100305 29mm διάμετρος  – Εξωτερικός Εκτάσιμος Αορτικός Δακτύλιος Δακτυλιοπλαστικής
1100306 31mm διάμετρος  – Εξωτερικός Εκτάσιμος Αορτικός Δακτύλιος Δακτυλιοπλαστικής