Το παρακάτω είναι άρθρο από την ιστοσελίδα ΤΟ ΒΗΜΑ σχετικά με την πρώτη επέμβαση με E-nside που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου του 2021 από την ομάδα ιατρών και συνεργατών του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Κύπρου .

Η πορεία προς την Αριστεία συνεχίζεται… Πρωτοποριακή επέμβαση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο